• Branilaca bb Kakanj

Automatska asfaltna baza proizvođača “Okipp” Slovenija, tipa “A.B 120 VKM-5-VSM II” je instalirana 2006. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Baza ima snagu 700kW i proizvodni kapacitet 120t/h.

U ponudi imamo sljedeće proizvode:

 • • AGNS 22
  • AGNS 32
  • ANHS 16
  • BB 11 8
  • BB 11 k
  • BB 16 k

Sve recepture su rađene od strane SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo, a po potrebi se mogu koristiti i recepture kupca. Ispitivanje kvalitete vrši SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo.