• Branilaca bb Kakanj

Automatska betonara proizvođača “Elba Werk” Njemačka, tipa “ECM 38B III AS” je instalirana 2004. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Betonara ima snagu 50kW i projektovani kapacitet 38m3/h.

U ponudi su sljedeći proizvodi:

  • MB10
  • MB20 (0-16, 0-22, pumpani)
  • MB30 (0-16, 0-22, pumpani)
  • MB40 (0-16, 0-22, pumpani)

Posjedujemo tri miksera za prijevoz betona, te smo u mogućnosti ponuditi i isporuku betona.

Sve recepture su rađene od strane SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo, a po potrebi se mogu koristiti i recepture kupca. Ispitivanje kvalitete vrši SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo.GF Sarajevo.