• Branilaca bb Kakanj

O NAMA

20. jula 1990. godine osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, ulica Branilaca bb. Osnovne djelatnosti Trgošpeda su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport roba.

  1. Svoju djelatnost Trgošped je započeo sa dva kamiona, skladištem građevinskog materijala i šest stalno zaposlenih radnika.Poslovne djelatnosti se šire postepeno, a osnivanjem građevinske operative 1998. godine firma stječe iskustvo i u obavljanju svih građevinskih radova uključujući izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju poslovnih objekata, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju mostova. Kamenolom Borovička stijena počinje sa radom 2003. godine što omogućava proizvodnju tehničkog kamena, betona i asfalta. 2011. godine otvoren je Baucentar, maloprodaja sa širokom ponudom građevinskog materijala u sklopu koje se nalazi i nova benzinska pumpa.  U krugu Baucentra, 2013. godine otvoren je Vrtni centar, koji predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi. U junu je otvorena i treća benzinsku pumpa u ulici Branilaca u Kaknju.

    Danas Trgošped ima 181 stalno zaposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta.

    Naša misija je da pružimo kvalitetne proizvode i usluge, cijenom primjerene domaćim potrošačima, te da zadovoljimo potrebe potrošača i uspostavimo uspješnu saradnju sa cijelom društvenom zajednicom. Mi pristupamo korisnicima naših usluga, kolegama, dobavljačima i partnerima na tržištu odgovorno i s poštovanjem. Nastojimo da zadovoljimo njihove potrebe i želje na obostrano zadovoljstvo.

HISTORIJA FIRME

1990.

Osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj.

Trgošped
1993.

Otvorena je prva benzinska pumpa u Ul. 311. Lahke Brigade bb.

Trgošped
1998.

Osnovana je građevinska operativa, investirana su značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina.

Trgošped
2003.

Otvaranje kamenoloma Borovička stijena

Trgošped
2004.

Instalirana je betonara

Trgošped
2006.

Puštena u pogon asfaltna baza

Trgošped
2011.

Otvoren je Baucentar i nova benzinska pumpa.

Trgošped
2013.

Otvoren Vrtni centar i sjedište firme se seli u novu upravnu zgradu u sklopu koje je i treća benzinska pumpa

Trgošped
2016.

Gradimo vlastiti objekat u Poduzetničkoj zoni Vrtlište gdje je smještena Građevinska operativa i Transport.

Trgošped
DOWNLOAD PDV BROJ
Download