• Branilaca bb Kakanj
Neki od bitnijih projekata poslovne jedinice Građevinska operativa su:
 • Tehnička i biološka rekultivacija terena na kojem je trajno završeno odlaganje šljake i pepela u TE Kakanj
 • Izvođenje građevinskih radova do kote 0,00 na novoj administrativnoj zgradi u krugu Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
 • Izgradnja poslovnog objekta – Supermarket Best Kakanj
 • Izvođenje radova na lokalitetu Površinskog kopa “Koritnik II” u Z.D. RMU “Breza” d.o.o. Breza
 • Izvođenje radova na redovnom održavanju regionalnih cesta u 2014.godini
 • Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj
 • Sanacija klizišta na deponiji šljake i pepela u TE Kakanj
 • Rekonstrukcija lokalne ceste Kakanj-Varda-Pope-Greben, općina Kakanj
 • Rekonstrukcija puta u selu Slapnica, MZ Slapnica
 • Izgradnja puta Kondžilo-Dom, dionica Dom II
 • Izrada temelja novog silosa klinkera S3 u krugu TC Kakanj
 • Rekonstrukcija lokalne ceste Seoce-Veliki Trnovci
 • Rekonstrukcija lokalnog puta Donji Kakanj-Podborje, dionica Kondžilo-Dom
 • Rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom
 • Rekonstrukcija lokalnog puta Kakanj-Tršće, dionica Zgošća-Tršće
 • Sanacija klizišta Tičići, od DRO10 do ispusta – izlazne građevine – I etapa
 • Rekonstrukcija dionice Regionalne ceste R446 Ratanj – Lipnica
 • Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 446 Kraljeva Sutjeska – Ratanj
 • Izgradnja kružne raskrsnice u Kaknju
 • Rekonstrukcija saobraćajnica u krugu TE Kakanj
 • Rekonstrukcija ceste Kondžilo – Brnjic
 • Sanacija i rekkonstrukcija dijela putnog pravca Kondžilo – Dom
 • Rekonstrukcija ceste Kondžilo – Podborje i Kondžilo – Dom
 • Sanacija putnog pravca R 445 Bjelavići i Haljinići – Bijelo Polje
 • Rekonstrukcija dijela industrijske saobraćajnice, općina Kakanj
 • Izgradnja prilaznog puta za regionalnu deponiju “Mošćanica”